Zaštita protivpožarnim premazima Nanošenje vodorazredivih i rastvaračkih protivpožarnih premaza za metal i drvo.
Podopolagački radovi Polaganje svih vrsta toplih (tafting, guma, PVC, itd), polutoplih i industrijskih (kiselo-otpornih), specijalnih (antistatik, elektroprovodljivih, elektroizolacionih) i drugih vrsta podova.
Antikorozivna zaštita Jadran a.d. je jedna od vodećih firmi na tržištu Srbije, specijalizovana za izvođenje radova vezanih za antikorozivnu zaštitu (AKZ) drumskih i železničkih mostova, objekata u brodogradilištima, železerama i termoelektranama, naftnoj i hemijskoj industriji kao i drugih objekata visokog rizika.
Molersko-farbarski radovi Ova delatnost predstavlja osnovu delatnost Jadrana, pri čemu uključuje sve vrste molersko-farbarskih radova.