Image Alt

Antikorozivna zaštita dalekovoda

Jadran

Još od početka sedamdesetih godina prošlog veka „Jadran“ izvodi radove antikorozivne zaštite dalekovodnih stubova. U saradnji sa renomiranim proizvođačima materijala naši tehnolozi predlažu sistem zaštite uz poštovanje važećih standarda, kako za novu – pocinkovanu konstrukciju, tako i za već zaštićene stubove koji su u eksploataciji sa ciljem produženja veka trajanja.

Radovi se izvode na dalekovodima naponskog nivoa od 10 kV do 400 kV, kao i razvodnim postrojenjima i aparatnoj opremi u trafo stanicama.

Terenski operativni timovi su osposobljeni da u ograničenim vremenskim rokovima izvode radove na najnepristupačnijim lokacijama, na delovima stubova koji su u zoni opasnosti, kao što su prelazi reka ili neposredna blizina aerodroma.

Ovo su neke od naših referenci:

AKZ dalekovodnih stubova u okviru izgradnje dalekovoda

  • 2 x 400 kV TS Pančevo 2 – granica Rumunije
  • 2 x 110kV Alibunar – PRP Košava 1 i 110 kV PRP Košava – Vršac 1
  • 2 x 110 kV Kostolac
  • 35 kV TS 110/35/10 kV, Vlasotince – TS 35/10 kV, Gornji orah TS 35 kV Sastav Reka
  • DV 220 kV TS B. Bašta – TS Bistrica (pravac 1)
  • 2 x 110 kV za PRP 110 kV Bor 4

AKZ postojećih dalekovoda 2015 – 2022

  • Područje prenosnog odnosa Beograd
  • Područje prenosnog odnosa Novi Sad
  • Područje prenosnog odnosa Kruševac
  • Područje prenosnog odnosa Valjevo