Image Alt

Antikorozivna zaštita

Jadran

Antikorozivnom zaštitom bavimo se još od šezdesetih godina prošlog veka i to je jedna od oblasti u kojoj smo kao kompanija „izgradili ime”. Još tada smo izvodili radove na tek izgrađenoj Termoelektrani „Nikola Tesla” u Obrenovcu, kao i na Hidroelektrani „Đerdap I”.

Tokom godina, ove radove izvodili smo gotovo za sve velike sisteme (JP „Srbijagas”, JP „Elektroprivreda Srbije”, JP „Elektromreže Srbije”, NIS…), kao i za veliki broj privatnih investitora.

Naš tim danas čine iskusni rukovodioci projekta, šefovi gradilišta, kao i inženjeri tehničke pripreme, tehnolozi uz više od 100 peskirera i metalofarbara. Na projektima koristimo i najsavremeniju opremu za kontrolu klimatskih uslova, pripremu površina, nanošenja boje i za kontrolu otvrdnutih prevlaka i celokupnog sistema zaštite.

Antikorozivna zaštita čelika

Izvodimo radove antikorozivne zaštite složenih čeličnih konstrukcija i industrijske opreme u svim granama privrede kao što su: mašinstvo, građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja), metalurgija, hemijska, naftna i gasna industrija, brodogradnja, objekti i signalizacija drumskog i železničkog saobraćaja, elektroenergetski sistemi… Jednom rečju, primenom adekvatnih zaštitnih sistema štitimo i produžavamo vek trajanja čeličnim objektima ugroženim od različitih uticaja korozivnog naprezanja (objekti ukopani u zemlju, uronjeni u slatku ili slanu vodu, objekti izloženi agresivnim uticajima zagađene atmosfere industrijskog tipa), a sve u skladu sa preporukama i normama utvđenih aktuelnim domaćim i međunarodnim standardima.

U cilju pružanja vrhunskog kvaliteta usluge klijentima, pokrenuli smo i sopstvenu Laboratoriju za ispitivanje materijala, opremljenu najsavremenijom opremom za kontrolu kvaliteta. Posedujemo opremu za kontrolu svih etapa rada, od kontrole mikroklimatskih uslova, pripreme čelične površine za nanošenje zaštitnih prevlaka, kontrole pripreme materijala za nanošenje, kontrole nanetih i otvrdnutih zaštitnih prevlaka, kako pojedinačnih slojeva, tako i celokupnog sistema zaštite. Na taj način kontrolišemo svaku pojedinačnu etapu rada, sprovodimo dokumentovanu kontrolu i obezbeđujemo željeni kvalitet naručiocu posla. Naši inspektori kontrole kvaliteta imaju stečeno bogato međunarodno iskustvo na velikim svetskim projektima i poseduju međunarodne sertifikate za inspektore tipa FROSIO i NACE (AMPP).

Šta je antikorozivna zaštita?

Nezaštićeni čelik u atmosferi, vodi i zemljištu podložan je koroziji koja može dovesti do njegovog oštećenja. Vremenom nezaštićeni čelik usled korozivnog procesa slabi, gubi svoje fizičke, mehaničke i konstruktivne osobine, i na kraju kao posledica dugotrajnog korozivnog naprezanja može doći do nesagledivih posledica u vidu havarija ili urušavanja objekta. Da bi smo obezbedili dugotrajnu i adekvatnu zaštitu, stalno se razvijamo i primenjujemo sve savremene tehničko-tehnološke mere. Kontrola i obezbeđenje kvaliteta izvedenih radova zauzima posebno mesto u svakoj etapi tehnološkog procesa izvođenja radova.

Planirani rok trajanja antikorozivne zaštite je orijentacioni vremenski period, obično po želji investitora koji se planira od momenta uvođenja objekta u eksploataciju pa do prvog planiranog kapitalnog remonta. Tako se u projektima naglašava očekivani vek trajanja antikorozivnog sistema zaštite. On može biti kratak, srednji, dugi i veoma dugi. Kratak period je ne manje od sedam godina, srednji 15, dugi 25 i veoma dugi više od 25 godina.

Planirani rok trajanja objekta u specifičnim uslovima eksploatacije sa ukazanom konkretnom kategorijom korozione sredine u kojoj se objekat nalazi služe kao parametri za projektante za odabir adekvatnog sistema zaštite, broj slojeva u sistemu i debljine svakog pojedinačnog sloja suvog filma i celokupnog sistema zaštite.

Pravilna priprema površina uklanjanjem svih prisutnih kontaminacija (rđa, masnoće, rastvorljive soli i druge strane materije) i pravilna priprema i nanošenje zaštitnih prevlaka u dobrim klimatskim uslovima obezbeđuju uspeh i dugotrajnu antikorozionu zaštitu. Stručnim izvođenjem radova, primenom profesionalne opreme, kontrolom kvaliteta svake etape tehnološkog procesa i primenom adekvatnih materijala za profesionalnu primenu, „Jadran“ će Vam pružiti maksimalni kvalitet zaštite.

U zavisnosti od oblasti primene materijala, zaštitni premazi dele se na devet grupa: otporne na atmosferske uticaje, ograničeno otporne na atmosferske uticaje, konzervacione, vodootporne, specijalne, otporne na ulje i benzin, hemijski otporne, otporne na temperaturu, elektroizolacione.

Po tipu formiranja zaštitnog filma prevlake, boje i lakovi se dele na više od 40 grupa, od kojih su najčešće primenjivani: epoksidni, poliuretanski, akrilni, alkidni, poliksiloksanski, cinksilikatni, silikonski, hlorkaučukovi, bitumenski, fenolni.

Osnovni ili temeljni premazi, dele se na pet osnovnih grupa: izolacione, pasivizirajuće, fosfatirujuće, protektorne, modifikatore rđe.

Sanacija betonskih površina

U okviru programa antikorozivne zaštite obavljamo i zaštitu i sanaciju betonskih površina od erozije i korozije. Naime, kada se posle godina eksploatacije sloj betona na zidovima objekata koji pokriva i štiti armature ošteti, sanacija je rešenje koje se nameće.

Naše ekipe imaju izvode sledeće vrste radova:

  • Peskarenje betonskih površina
  • Mehaničko obijanje i sanacija reparaturnim malterima
  • Farbanje betonskih površina
  • Antikorozivna zaštita čeličnih površina
  • Zamena diletacionih spojnica

Ukoliko je prilikom sanacija potrebno koristiti zaštitne premaze, oni se nanose na osnovu analize naših kolega tehnologa.

REFERENCE

Reference