Image Alt

Injektiranje betona

Jadran

Injektiranje građevinskih konstrukcija

Peskarenje i antikorozivna zaštita uz završne radove u građevinarstvu su delatnosti po kojima je „Jadran“ prepoznatljiv. Međutim, pre nekoliko godina uplovili smo u nove vode i svoje poslovanje proširili i na sanaciju svih vidova oštećenja građevinskih (betonskih) konstrukcija.

Okupili smo stručan tim sa višegodišnjim iskustvom i investirali smo u opremu. To nam je omogućilo da obavljamo najrazličitije operativne delatnosti u domenu sanacije, u koje svrstavamo i proces injektiranja i reparacije betona, kao i sanacije pukotina i oštećenja na betonskim površinama.

Injektiranje i sanacija betonskih površina (video)

Kvalitetno i efikasno

Osim što smo obučeni da odgovorimo na najkomplikovanije zahteve, naš prioritet je i da pružimo maksimalnu efikasnost pri vršenju radova na sanaciji betonskih konstrukcija, u koje spadaju injektiranje zidnih betonskih konstrukcija i betona za ojačavanje konstrukcija, kao i sanaciju horiziontalnih prekida kapilarnog podizanja vlage ili prodora vode. Naš tim stalnim tehnološkim i tehničkim usavršavanjem ide u korak sa produkcijom najsavremnijih materijala, što nas svrstava među lidere na tržištu.

Sanacioni radovi na hidroelektrani „Đerdap I“ predstavljaju samo jedan od primera uspešne sanacije betonskih oštećenja, kod diletacionih spojeva i prodora vode kroz naprsline na betonu. Na ovom objektu uspešno smo izveli tehnološki postupak injektiranja betona poliuretanskom smolom. Primenjeni materijal odlikuje sposobnost da pri nanošenju ekspanduje i popunjava naprsline, formirajući vodonepropusnu pregradu uz istovremeno poboljšanje fizičko-mehaničkih svojstava samoga betona.

Injektiranje pukotina je proces sanacije pukotina u podovima, zidovima, plafonima, konstrukcijama, svodovima, različitim tipovima smola svetski poznatih proizvođača. U našu ponudu svrstavamo, poliuretanske, epoksidne, cementne sisteme, pomoću kojih se postiže uspešno zaustavljanje prodora vode bez obzira na pritisak koji vrši, kao i sanaciju podzemnih i nadzemnih betonskih konstrukcija betona, saniranje klizišta, temelja i rizičnih terena. Prednost injektiranja jeste u otklanjanju oštećenja, poboljšanju fizičko-mehaničkih svojstava, mogućnosti izvođenja radova na nepristupačnim mestima, kao i visoka otpornost na hemijske supstance i na agresivne vode.

Sistemi koje koristimo

Kontakt čelik – beton sistem tečne epoxi smole za injektiranje, koristi se za sanaciju monolitnih struktura koje su se oštetile usled prevelikog opterećenja, udaraca ili potresa. Koriste se i za lepljenje pod niskim pritiskom, kao i za popunjavanje pukotina u cementnom estrihu. Nakon sjedinjavanja dve komponenete nastaje smesa niske viskoznosti, koja se polimerizuje bez skupljanja, da bi nakon stvrdnjavanja postala nepropusna. Pri monolitnim oštećenjima smola se injektira pomoću pumpi, dok pri horizontalnim pukotinama može direktno da se uliva.

Poliuretanske smole za injektiranje odlikuje izuzetno brzo vezivanje pri učvršćivanju i postizanju vodonepropusnosti kod konstrukcijskih elemenata koji su izloženi prodiranju vode.
Upotrebljavaju se kod sanacije betonskih konstrukcija i zidova, tunela, šahta, brana, kanala, nepropusnih pregrada, vlažnih podnih podloga.
Poliuretansku smolu karakteriše izuzetna fluidnost, što joj omogućava prodiranje i zaptivanje kroz pukotine veličine par stotina mikrona, te može zapušiti pukotine u koje direktno prodire voda, ovom potpuno nepropusnom supstancom.

Cementno vezivo zaptiva šupljine i pukotine unutar poroznog betona, stena i opeke. Rastvaranjem nastaje materijal koji je namenjen i za primenu i konsolidaciju bitumenskih podova.