Image Alt

Mašinske instalacije

Jadran

Mašinske instalacije grejanja, ventilacije i klimatizacije, kao i vertikalni transport i posebni sistemi zaštite od požara, neizostavni su deo objekata u izgradnji, rekonstrukciji ili adaptaciji. Naši licencirani inženjeri u funkciji odgovornih izvođača radova u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, bave se projektima ove vrste od faze pripreme i izrade ponuda, preko nabavke opreme, montaže, pa sve do puštanja sistema u rad i predaje izvedenih instalacija investitoru. Takođe, nudimo mogućnost izrade projektnih rešenja, posebno u situacijama gde treba napraviti uštedu na projektu i kasnije u eksploataciji.

Kao generalni izvođač, u saradnji sa partnerima „Jadran“ izvodi sve vrste termotehničkih instalacija (grejanje, ventilacija, klimatizacija) i drugih mašinskih instalacija na objektima visokogradnje: školama, bolnicama, domovima zdravlja, stambenim i stambeno – poslovnim zgradama, objektima javne namene…

Radove izvodimo i u objektima procesne industrije, posebno u prehrambenoj industriji, koja je specifična po zahtevima za čistoćom, korišćenjem nerđajućih materijala i sofisticiranim sistemom upravljanja procesom.

Reference:

  • Fabrika „Jaffa Crvenka“ – više industrijskih sistema
  • Dom zdravlja Mladenovac – rekonstrukcija
  • Osnovna škola „Nikola Tesla“ Leštane – izgradnja
  • Opšta bolnica Požarevac – rekonstrukcija i dogradnja
  • Filskulturna sala OŠ „Anton Skala“ – izgradnja
  • Gerontološki centar „Dudova šuma“ Subotica – rekonstrukcija
  • Stambeno – poslovni objekat Hilandarska 14, Beograd – izgradnja