Image Alt

Održavanje zelenih površina

Jadran

U okviru ovog sektora Jadran ima oformljene ekipe za održavanje dekorativnog rastinja i vegetacije, kao i za seču rastinja, naročito u blizini infrastrukturnih objekata kao što su dalekovodi. Na taj način omogućavamo lakši prilaz energetskim instalacijama.

Takođe, jedna od delatnosti kojom se bavimo jeste i obaranje visokih stabala uz maksimalni stepen bezbednosti po živote ljudi i imovinu.

Naš tim, osim rukovodioca sektora čine šefovi gradilišta koji obilaze teren, kontrolišu kvalitet obavljenog posla i učinak, kao i 50 obučenih radnika od kojih su neki sertifikovani kako za rad sa motornim testerama, tako i za rad na visini.

Jadran takođe ima kadar i opremu za krčenje budućih staza puteva pripremom deonica, pri čemu pružamo usluge prokopa, nivelisanje zemljišta i nasipanje šljunka.

Veliku pažnju posvećujemo bezbednosti naših zaposlenih. Zato za seču rastinja i košenje trave koristimo vozila, mašine i zaštitnu opremu najkvalitetnijih proizvođača u branši. Posedujemo kamionske korpe, alpinističku opremu, a po potrebi koristimo i kamionski kran (dizalicu).

Sektor održavanja zelenih površina takođe raspolaže sa:

  • 8 specijalizovanih traktora sa opremom za košenje i sakupljnje trave i niskog rastinja od čega su tri namenjena za rad na velikim kosinama
  • 50 profesionalnih motornih testera (Stihl MS 260, HQ 550XP Mark II)
  • 25 profesionalnih motornih trimera (Stihl FS 450, HQ 545RX)
  • Radnim mašinama opremljenim gusenicama sa dodatkom za mašinsko uklanjanje trave i niskog rastinja
  • Svom neophodnom opremom za uklaljanje rastinja na visini i u specifičnim uslovima (vozila sa hidrauličnom korpom, sertifikovane tirfore, teleskopske motorne testere, alpinistička oprema…)
  • Velikim brojem terenskih vozila namenjenim za rad na nepristupačnim terenima
  • Preko 50 visoko obučenih rukovalaca motornom testerom ili motornim trimerom sa svim neophodnim sertifikatima i uverenjima za rad na visini i u blizini visoko-naponskih instalacija

Seča rastinja, Bobcat T870 Mulcher

Obaranje visokih stabala

Naša kompanija odnedavno nudi još jednu uslugu u održavanju zelenih površina. Bezbedno i stručno uklanjamo visoko rizična stabla i drveće.

Kao i u svakom drugom segmentu našeg poslovanja, maksimalnu pažnju posvetili smo pronalaženju sertifikovanih i obučenih ljudi i nabavci odgovarajuće opreme, kako bi ceo posao bio urađen maksimalno bezbedno.

Više puta se u praksi, nažalost pokazalo da seča stabala, naročito u gradskim sredinama može imati katastrofalne posledice po živote i imovinu ljudi. Zato je od neprocenjive važnosti da se ovim poslovima bave obučena lica kako za rad na visini, tako i za rad sa motornim testerama.

Osposobljeni smo za obaranje stabala i na najnepristupačnijim lokacijama, kao što su neposredna blizina strujnih vodova i dalekovoda, zatim plinskih instalacija, kao i u blizini kuća, prosvetnih i zdravstvenih ustanova, komercijalnih objekata…

U zavisnosti od vrste terena za seču rizičnih stabala koristimo kamionske korpe, alpinističku opremu, a po potrebi koristimo i kamionski kran (dizalicu).

Takođe, Jadran izvodi i radove sanacije stabala i formiranja krošnji.

Uklanjanje visokog rastinja i košenje trave

Posle dužeg niza godina postojanja objekta na lokaciji, ono što je u početku bilo dekorativno rastinje i vegetacija, može postati smetnja sigurnosti i funkcionalnosti objekta pa je i šišanje trave i održavanje oblika žbunja i orezivanje krošnji deo posla kojim se bavimo. U neposrednoj blizini saobraćajnica i drugih objekata a posebno kod održavanja trase dalekovoda, veoma je važno da vegetacija ne ugrožava funkciju objekta.

Uklanjanje visokog rastinja u van gradskim i kompleksnim gradskim prostorima javnog, urbanog karaktera je veoma važna. Bilo da je reč o prostorima nižih etaža, komercijalnog, javnog ili stambenog sadržaja, potreba za održavanjem visokog rastinja i travnatih površina sve je veća.

Krčenje puteva

Pošto raspolažemo potrebnom mehanizacijom i kvalitetnim profesionalnim kadrom, održavanje trase (održavanje ili uklanjanje okolnog rastinja, održavanje putnih kanala i šišanje trave), kao i krčenje trase budućih puteva i planiranje su delatnosti kojima se, takođe, bavimo.

Priprema terena za izgradnju deonica puteva nezavisno od područija, bilo da je reč o brdovitim ili pristupačnim terenima, pri čemu pružamo usluge nivelisanja zemljišta, nasipanje šljunka. U delatnost pripreme zemljišta ubrajamo prokope i izradu kanala.

Intervencije u ekstremnim meteorološkim uslovima

Opremljenost i spremnost stručnog tima kompanije Jadran d.o.o. omogućava nam da delujemo u svim vremenskim uslovima, izađemo na teren i otklonimo problem. Hitno intervenisanje pri vremenskim uslovima koji nisu idealni, zahtevaju brzo reagovanje posebno kada je u pitanju intrevenisanje na infrastrukturnim objektima. Pucanje kabla dalekovoda usled opterećenja ledom i vetrom predstavlja ekstreman primer, međutim u praksi je tako nešto uobičajena stvar. Uredno snabdevanje stanovništva električnom energijom, pravilno funkcionisanje elektro energetskog sistema i stabilnost stubova, zahteva hitno saniranje problema i otklanjanje ovakvih kvarova u što kraćem roku.