Image Alt

Projektovanje i BIM modelovanje

Jadran

Naš projektantski tim nudi uslugu projektovanja objekata po svim fazama, počevši od konceptualne faze projekta. To, između ostalog, podrazumeva i:

  • Idejna rešenja
  • Idejne projekte
  • Projekte za građevinsku dozvolu
  • Projekte za izvođenje
  • Projekte izvedenog objekta
  • Projekte enterijera
  • Ishodovanje dozvola i saglasnosti od nadležnih institucija

Osim podrazumevanog projektovanja u AutoCAD-u, nudimo i Revit 3D BIM modelovanje. Naša kompanija je opremljena 3D skenerom, koji koristimo za dobijanje što preciznijih ulaznih podataka na projektima rekonstrukcije objekata i projektima fasada. Radi što veće preciznosti naši inženjeri skener koriste i tokom svih faza izvođenja i izrade projekata izvedenog objekta.

3D BIM modelovanje

3D model se prvenstveno koristi kao sredstvo iz kog ishoduju crteži projekta, a kada model oslikava u potpunosti svojim karakteristikama ono što su tehnički zahtevi crteža u građevinskom projektu, takav model je moguće uspešno implementirati u proces BIM tehnologije. Takav model realno oslikava količine radova i može se pouzdano koristiti za izradu predmera i predračuna, ali i sve druge analize. Modelovanje visokogradnje se najčešće vrši u Autodesk Revit softveru i Graphisoft Archicad softveru.

Radovi niskogradnje se rade u većini slučajeva pomoću Civil 3D softvera. Razlika između softvera za modelovanje se sastoji u tome što neki softveri daju pametne objekte upotrebljive u BIM okruženju bez dalje dorade, a drugi modeluju objekte kojima nedostaju parametri i svojstva koji ih opisuju, pa se moraju doraditi (npr. imaju podatke o geometrijskim karakteristikama, materijalu od koga su sačinjeni, imaju smislena imena itd…).

Bexel Manager platforma

Bexel platforma služi za analizu i praćenje projekata. Veliki broj građevinskih kompanija koristi ovu tehnologiju, a „Jadran“ je prva izvođačka firma u Srbiji koja koristi Bexel za praćenje realizacije radova na projektima.

Nakon prilagođenog modela iz projektantskog softvera u Bexelu je moguće dalje obogaćivanje elemenata, kako bi se olakšala dalja upotreba modela. U Bexelu je moguće pratiti 4D i 5D fazu BIM procesa. 4D faza je unošenje dinamike projekta u platformu nakon čega je moguće povezati sve aktivnosti iz dinamike sa elementima iz modela, čime se i vizuelno može pratiti i prikazati predmetni dinamički plan. 5D podrazumeva kreiranje „Cost baze” za predmetni projekat što i predstavlja veći deo procesa. „Cost baza” sadrži sve pozicije iz predmera koje imaju svoj opis, naziv i kod.