Sanacija sportskih terena na Košutnjaku

Naša kompanija uspešno je završila projekat sanacije sportskih terena Zavoda za sport na Košutnjaku. Ovaj projekat bio je novo iskustvo, ali smo uspešno odgovorili na sve izazove.
Tokom predhodnih nekoliko meseci izveli smo sledeće radove na gradilištu Zavod za sport:

  • Pranje terena
  • Prskanje tartana u tri sloja (tereni odbojka i košarka) i izlivanje tartana (rukometni teren)
  • Zamena betonskih ivičnjaka oko terena sa nivelacijom podloge, nasipanjem šljunka i ugradnjom betona ispod novih ivičnjaka
  • Skidanje postojeće veštačke trave (teren za mali fudbal) i svih slojeva do dubine 20cm
  • Nabavka i ugradnja drobljenog kamena
  • Postavljanje nove veštačke trave punjenje kvarcnim peskom i gumenim granulatom
  • Zamena žičane ograde na terenu za mali fudbal visine četiri i 5 metara sa farbanjem stubova
  • Postavljanje stubova i reflektora na na sportske terene sa postavljanjem svih potrebnih instalacija
  • Izrada asfaltne podloge
  • Nabavka i zamena spoljnog mobilijara (klupe, đubrijere, drvene oglasne table)

 

Više o ovom projektu pogledajte na našoj portfolio stranici Adaptacija sportskih terena Zavoda za sport u Beogradu.

Podelite na društvenim mrežama!