Image Alt

Čišćenje i uklanjanje grafita sa betonskih površina

Jadran

Uklanjanje i čišćenje grafita ili drugih vidova zaprljanosti betonskih površina, najsavremenijim tehnikama, jedan je od poslova kojima se takođe uspešno bavimo dugi niz godina. Zaprljanost i taloženje prljavštine na betonskim površinma usled habanja, izduvnih gasova, spoljnih atmosferskih prilika, kao i uv zračenja, je neminovno.

Osnovni postupci koje primenjujemo su: mašinsko pranje, pranje toplom parom, pesak- voda, skidanje hemijskim sredstvima, zavisno od tipa podloge (prirodni kamen,veštački kamen, fasadna opeka, aluminijum, staklo, demit fasada, betonska površina ili drugo), bez oštećenja i tragova. Naš stručni tim vrši dijagnostiku i odabir podesne tehnologije koju će primeniti za otklanjanje nečistoća i grafita, na osnovu procene stanja i vrste podloge.

Napominjemo da celokupan postupak otklanjanja grafita sa podloga obavljamo bez upotrebe agresivnih sredstava. Postupak pranja pod pritiskom, podrazumeva rad sa kompresorima visokog pritiska, zatim ispiranje, te hemijsko odstranjivanje grafita i nečistoća, u zavisnosti od podloge – fasade na kojoj se vrši intervencija. Upotreba kompresora je sastavni deo opreme pri radu na revitalizaciji i sanaciji starih fasada. Prednost i odlične tehničke performanse, kao i širok spektar primene, čine kompresore visokog pritiska nezamenjljivim alatom.

U praksi se pokazalo da pomenute karakteristike kompresora dozvoljavaju upotrebu u svim fazama izvođenja čišćenja betonskih površina, kao i pri ostalim završnim radovima u građevinarstvu. Postupak je primenjljiv kod čišćenja nepristupačnih delova fasade, i ujedno je primenjiv pri visokim i niskim temperaturama.