Image Alt

Skele i građevinska oprema

Jadran

Naša kompanija poseduje preko 25.000m2 privremenih konstrukcija različitih tipova, koje omogućavaju pristup svim delovima objekata, pa čak i onim najnepristupačnijim. Imamo na raspolaganju i lake (fasadne, radne, zaštitne) i teške skele (nosive skele za horizontalne, lučne konstrukcije visokogradnje ili inženjerske konstrukcije, mostove, grede, ploče, sa ortogonalnim i obrtnim vijcima).

Skele koje imamo u ponudi su:

  • Cevasta skela
  • Brzomontažna: Layher Blitz fasadna skela
  • Višenamenska: Layher Allround modulska skela
  • Pokretni tornjevi do 12 metara radne visine

Cevasta skela

Ponudu čine cevi dužine od 1,2 pa sve do šest metara, dok su fosne opsega od jednog do četiri metra dužine. Ponudu čine i fiksne spojnice-žabice, obrtne spojnice, stopice.

Brzomontažna skela

Ova laka skela sadrži ramove, ograde ili horizontale-dijagonale ili ukrućenja, zatim patose i patose sa merdevinama dimenzije tri metra dužine po polju. Postoji mogućnost korišćenja točkova sa kočnicom za manje površine.

Višenamenska skela

Za razliku od brzomontažne fasadne skele, višenamenska modulska skela sastavljena je od vertikala dužine od jednog do četiri metra. Tu su još horizontala ili ograda dijagonale, stopice i i patosnice dimenzija 2,57m i 3,07m. Dostupni su i patosi sa prolazom i merdevinama, nosačima patosnica i štelujućim stopicama i zaštitnim nogobranima uz mogućnost korišćenja točkova sa kočnicom za manje površine.

Pokretni tornjevi

Pokretni tornjevi do 12 metara radne visine ili (platforma skela) spadaju u lake molerske skele.