Image Alt

Laboratorija za ispitivanje premaza

Jadran

Naša kompanija kontinuirano radi na proširenju porftolia svojih usluga, ali i na unapređenju uslova za maksimalan kvalitet pruženih usluga. Upravo sa tom namerom nedavno smo formirali Laboratoriju za ispitivanje pripreme metalnih površina i prevlaka na metalnim površinama na objektima kao što su:

 • Konstrukcije
 • Cevovodi
 • Rezervoari

Ispitivanja se realizuju u Laboratoriji i na terenu korišćenjem opreme renomiranih svetskih proizvođača kao što su Elcometer i DeFelsko za realizaciju sledećih 13 standardizovanih metoda ispitivanja:

 • Ocenjivanje postojanja prašine na čeličnim površinama pripremljenim za farbanje prema SRPS EN ISO 8502-3:2017
 • Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine, procenjivanje verovatnoće kondenzacije pre nanošenja boje prema SRPS EN ISO 8502-4:2017
 • Postupak poređenja prema SRPS EN ISO 8503-2:2013
 • Metoda replike na prijanjajućoj traci za određivanje profila površine prema SRPS EN ISO 8503-5:2017
 • Metoda po Breslu (Bresle method) prema SRPS EN ISO 8502-6:2020
 • Terenska metoda za određivanje soli rastvorljivih u vodi prema SRPS EN ISO 8502-9:2020
 • Određivanje debljine filma prema SRPS EN ISO 2808:2019
 • Ispitivanje debljine suvih filmova na hrapavim površinama prema SRPS ISO 19840:2017
 • Ispitivanje unakrsnim prosecanjem prema SRPS EN ISO 2409:2020
 • Ispitivanje unakrsnim prosecanjem i ispitivanje prosecanjem oznake u obliku X prema SRPS EN ISO 16276-2:2010
 • Ocenjivanje poroznosti u suvom filmu prema SRPS EN ISO 29601:2013
 • Ispitivanje prijanjanja otkidanjem prema SRPS EN ISO 4624:2017
 • Ispitivanje otkidanjem prema SRPS EN ISO 16276-1:2010

Osoblje naše Laboratorije su sertifikovani inspektori za ispitivanje zaštitnih premaza sa FROSIO i CIP (AMPP) sertifikatima i poseduju višegodišnje iskustvo stečeno na različitim projektima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Za više informacija kontaktirajte nas na laboratorija@jadran-bg.rs ili putem telefona 062 492 694.

Laboratorija za ispitivanje premaza - 03 - Jadran doo

Postupak poređenja prema SRPS EN ISO 8503-2:2013

Laboratorija za ispitivanje premaza - 04 - Jadran doo

Metoda replike na prijanjajućoj traci za određivanje profila površine prema SRPS EN ISO 8503-5:2017

Laboratorija za ispitivanje premaza - 05 - Jadran doo

Ispitivanje hrapavosti površine metodom ubodne igle prema ASTM D4417-21

Laboratorija za ispitivanje premaza - 06 - Jadran doo

Konduktometrijsko određivanje soli rastvorljivih u vodi na terenu SRPS EN ISO 8502-9:2020