Image Alt

Laboratorija za ispitivanje premaza

Jadran

Naša kompanija kontinuirano radi na proširenju porftolia svojih usluga, ali i na unapređenju uslova za maksimalan kvalitet pruženih usluga. Upravo sa tom namerom nedavno smo formirali Laboratoriju za ispitivanje pripreme metalnih površina i prevlaka na metalnim površinama na objektima kao što su:

 • Konstrukcije
 • Cevovodi
 • Rezervoari

Sektor Laboratorija je akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 za hemijska, fizička, mehanička ispitivanja i ispitivanja bez razaranja boja i lakova/prevlake na metalnim podlogoma i metalne materijale.

Sertifikat o akreditaciji

Obim akreditacije

Ispitivanja se realizuju u Laboratoriji i na terenu korišćenjem opreme renomiranih svetskih proizvođača za realizaciju sledećih 14 standardizovanih metoda ispitivanja:

 • Ocenjivanje prisustva prašine na površinama čelika pripremljenim za bojenje prema SRPS EN ISO 8502-3:2017
 • Metoda za stepenovanje profila površine čelika očišćenog mlazom abraziva — Postupak pomoću komparatora prema SRPS EN ISO 8503-2:2013
 • Metoda replike na prianjajućoj traci za određivanje profila površine prema SRPS EN ISO 8503-5:2017
 • Ispitivanje hrapavosti površine metodom ubodne igle prema ASTM D4417-21
 • Procenjivanje verovatnoće nastajanja kondenzacije pre nanošenja boje prema SRPS EN ISO 8502-4:2017
 • Ekstrakcija zagađivača rastvorljivih u vodi za analize – Metoda po Breslu prema SRPS EN ISO 8502-6:2020
 • Konduktometrijsko određivanje soli rastvorljivih u vodi na terenu prema SRPS EN ISO 8502-9:2020
 • Određivanje debljine suvog filma prema SRPS EN ISO 2808:2019
 • Merenje i kriterijumi za prihvatanje debljine suvih filmova na hrapavim površinama prema SRPS ISO 19840:2017
 • Ocenjivanje poroznosti suvog filma prema SRPS EN ISO 29601:2013
 • Ispitivanje unakrsnim prosecanjem prema SRPS EN ISO 2409:2020
 • Ispitivanje unakrsnim prosecanjem i ispitivanje prosecanjem oznake u obliku X prema SRPS EN ISO 16276-2:2010
 • Ispitivanje prianjanja otkidanjem prema SRPS EN ISO 4624:2023
 • Ocenjivanje i kriterijumi prihvatanja za prianjanje/koheziju (jačinu kidanja) prevlake – Deo 1: Ispitivanje otkidanjem prema SRPS EN ISO 16276-1:2010

Osoblje naše Laboratorije su sertifikovani inspektori za ispitivanje zaštitnih premaza sa FROSIO i CIP (AMPP) sertifikatima i poseduju višegodišnje iskustvo stečeno na različitim projektima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Za više informacija kontaktirajte nas na laboratorija@jadran-bg.rs ili putem brojeva telefona 062 492 748 ili 062 490 148.

Laboratorija za ispitivanje premaza - 03 - Jadran doo

Postupak poređenja prema SRPS EN ISO 8503-2:2013

Laboratorija za ispitivanje premaza - 04 - Jadran doo

Metoda replike na prijanjajućoj traci za određivanje profila površine prema SRPS EN ISO 8503-5:2017

Laboratorija za ispitivanje premaza - 05 - Jadran doo

Ispitivanje hrapavosti površine metodom ubodne igle prema ASTM D4417-21

Laboratorija za ispitivanje premaza - 06 - Jadran doo

Konduktometrijsko određivanje soli rastvorljivih u vodi na terenu SRPS EN ISO 8502-9:2020