Image Alt

Laboratorija za ispitivanje premaza

Jadran

Naša kompanija kontinuirano radi na proširenju porftolia svojih usluga, ali i na unapređenju uslova za maksimalan kvalitet pruženih usluga. Upravo sa tom namerom nedavno smo formirali Laboratoriju za ispitivanje pripreme metalnih površina i prevlaka na metalnim površinama na objektima kao što su:

 • Konstrukcije
 • Cevovodi
 • Rezervoari

Ispitivanja se realizuju u Laboratoriji i na terenu korišćenjem opreme renomiranih svetskih proizvođača kao što su Elcometer i DeFelsko za realizaciju sledećih 13 standardizovanih metoda ispitivanja:

 • Ocenjivanje postojanja prašine na čeličnim površinama pripremljenim za farbanje prema SRPS EN ISO 8502-3:2017
 • Ispitivanja u cilju ocenjivanja čistoće površine, procenjivanje verovatnoće kondenzacije pre nanošenja boje prema SRPS EN ISO 8502-4:2017
 • Postupak poređenja prema SRPS EN ISO 8503-2:2013
 • Metoda replike na prijanjajućoj traci za određivanje profila površine prema SRPS EN ISO 8503-5:2017
 • Metoda po Breslu (Bresle method) prema SRPS EN ISO 8502-6:2020
 • Terenska metoda za određivanje soli rastvorljivih u vodi prema SRPS EN ISO 8502-9:2020
 • Određivanje debljine filma prema SRPS EN ISO 2808:2019
 • Ispitivanje debljine suvih filmova na hrapavim površinama prema SRPS ISO 19840:2017
 • Ispitivanje unakrsnim prosecanjem prema SRPS EN ISO 2409:2020
 • Ispitivanje unakrsnim prosecanjem i ispitivanje prosecanjem oznake u obliku X prema SRPS EN ISO 16276-2:2010
 • Ocenjivanje poroznosti u suvom filmu prema SRPS EN ISO 29601:2013
 • Ispitivanje prijanjanja otkidanjem prema SRPS EN ISO 4624:2017
 • Ispitivanje otkidanjem prema SRPS EN ISO 16276-1:2010

Osoblje naše Laboratorije su sertifikovani inspektori za ispitivanje zaštitnih premaza sa FROSIO i CIP (AMPP) sertifikatima i poseduju višegodišnje iskustvo stečeno na različitim projektima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Za više informacija kontaktirajte nas na laboratorija@jadran-bg.rs ili putem telefona 062 492 694.

Laboratorija Za Ispitivanje Premaza 3 - Jadran d.o.o. Beograd

Mikroskop za određivanje debljine slojeva premaza

Laboratorija Za Ispitivanje Premaza 4 - Jadran d.o.o. Beograd

ISO 8501-4:2020 knjižica za odreživanje stepena zarđalosti

Laboratorija Za Ispitivanje Premaza 5 - Jadran d.o.o. Beograd

Automatski pull-off test uređaj za merenje jačine adhezije

Laboratorija Za Ispitivanje Premaza 6 - Jadran d.o.o. Beograd

Set noževa za cross cut