Image Alt

Laboratorija za ispitivanje premaza

Jadran

Naša kompanija kontinuirano radi na proširenju porftolia svojih usluga, ali i na unapređenju uslova za maksimalan kvalitet izvedenih radova. Upravo sa tom namerom nedavno smo formirali Laboratoriju za ispitivanja premaza antikorozivne zaštite.

Naša „unutrašnja kontrola“ ima zadatak da proverava kvalitet izvedenih radova na određenom projektu u svim fazama, kroz 13 metoda. Radove konstrolišemo na terenu u fazi pripreme površine, a takođe vršimo kontrolu vrste i debljine prelaza starih konstrukcija, ali i onih koje su u fazi izgradnje. U ovim procesima koristimo savremenu opremu i atestirane merne instrumente renomiranih svetskih proizvođača.

Naše kolege koje obavljaju ove poslove su sertifikovani inspektori kvaliteta sa FROSIO i NACE (AMPP) serfitikatima.

Uslugu kontrole kvaliteta obavljamo i prema trećim licima, fabrikama, drugim građevinskim kompanijama, firmama iz drugih industrija kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Za više informacija kontaktirajte nas na laboratorija@jadran-bg.rs ili putem telefona 062 492 694.

Ovo su samo neki od mernih instrumenata koje koristimo u kontrolama:

Laboratorija Za Ispitivanje Premaza 3 - Jadran d.o.o. Beograd

Mikroskop za određivanje debljine slojeva premaza

Laboratorija Za Ispitivanje Premaza 4 - Jadran d.o.o. Beograd

ISO 8501-4:2020 knjižica za odreživanje stepena zarđalosti

Laboratorija Za Ispitivanje Premaza 5 - Jadran d.o.o. Beograd

Automatski pull-off test uređaj za merenje jačine adhezije

Laboratorija Za Ispitivanje Premaza 6 - Jadran d.o.o. Beograd

Set noževa za cross cut