Image Alt

Licence i standardi

Jadran

Nosioci smo svih licenci i standarda neophodnih za različite radove koje izvodimo.

StandCert znak sertifikacije - Jadran doo Beograd

Znak Sertifikacije

StandCert

Sertifikovani sistemi menadžmenta
EnMS 0003 ISO 50001
IS 0014 ISO 27001
QS 0365 ISO 9001
ES 0133 ISO 14001
EH 0081 OHSAS 18001

ISO STANDARDI ISO : IEC - Jadran d.o.o. Beograd

ISO STANDARDI ISO / IEC

GCI ISO 37001
ICC ISO/IEC 17021-1
Sistem menadžmenta protiv mita usaglašen sa zahtevima standarda

ISO STANDARDI SRPS : ISO - Jadran d.o.o. Beograd

ISO STANDARDI SRPS / ISO

SRPS ISO 9001:2015

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

SRPS ISO 14001:2015

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta životnom sredinom organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

ISO STANDARDI SRPS ISO IEC : EN - Jadran d.o.o. Beograd

ISO STANDARDI SRPS ISO IEC / EN

SRPS ISO-IEC 27001:2014

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta bezbednošću informacija organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

EN ISO 50001:2018

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta energijom organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

Sertifikat 07

ISO STANDARDI SRPS / ISO

SRPS ISO 45001:2018

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

Covid Sertifikat - Jadran d.o.o. Beograd

SERTIFIKAT

COVID-003/2021

kojim se potvrđuje da je organizacija Jadran d.o.o Beograd implementirala i primenjuje mere u skladu sa standardom SRPS ISO PAS 45005:2021 kako bi očuvala bezbednost i zdravlje na radu i dobrobit na radu tokom pandemije COVID-19

Licence Inženjerske komore Srbije odgovornih izvođača

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTONSKIH OBJEKATA, UREĐENJA SLOBODNIH PROSTORA I UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

ODGOVORNI PROJEKTANT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE, NISKOGRADNJE I HIDROGRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT TERMOTEHNIKE, TERMOENERGETIKE, PROCESNE I GASNE TEHNIKE

ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA NISKOG I SREDNJEG NAPONA

ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA VISOKOG I SREDNJEG NAPONA – RAZVODNA POSTROJENJA I PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

ODGOVORNI PROJEKTANT UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA – AUTOMATIKA, MERENJE I REGULACIJA

ODGOVORNI PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA I SISTEMA

ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA

OBJEKATA VISOKOGRADNJE I UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA I INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA SAOBRAĆAJNICA

TERMOTEHNIKE, TERMOENERGETIKE, PROCESNE I GASNE TEHNIKE

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA TRANSPORTNIH SREDSTAVA, SKLADIŠTA I MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA I TEHNOLOGIJA

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA SREDNJEG I VISOKOG NAPONA – RAZVODNA POSTROJENJA I PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

UREĐENJA I OZELENJAVANJA SLOBODNIH POVRŠINA

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA NA IZGRADNJI TEHNOLOŠKIH POSTROJENJA

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA NA IZRADI GEOTEHNIČKIH PODLOGA

Licence Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA HIDROELEKTRANE SA PRIPADAJUĆOM BRANOM SNAGE 10 MW I VIŠE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA HIDROELEKTRANE SNAGE 10 MW I VIŠE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA TERMOELEKTRANE SNAGE 10MW I VIŠE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA TERMOELEKTRANE – TOPLANE ELEKTRIČNE SNAGE 10 MW I VIŠE

IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA VISOKOG I SREDNJEG NAPONA ELEKTREOENERGETSKIH VODOVA 110 I VIŠE kV NAJMANJE DVA

IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA VISOKOG I SREDNJEG NAPONA TRANSFORMATORSKIH STANICA NAPONA 110 I VIŠE kV

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA U GRANICAMA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA I KULTURNIH DOBARA UPISANIH U LISTU SVETSKE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE I NA OBJEKTIMA U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA SA ODREĐENIM GRANICAMA KATASTRASKIH PARCELA I NA OBJEKTIMA U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA UPISANIH U LISTU SVETSKE KULTURNE BAŠTINE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVANA OBJEKTIMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U SKLADU SA AKTOM O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA (OSIM PRETVARANJA ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA U STAN, ODNOSNO POSLOVNI PROSTOR U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA I KULTURNIH DOBARA UPISA)

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO –ZANATSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA U GRANICAMA NACIONALNOG PARKA I OBJEKTIMA U GRANICAMA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG PRIRODNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA (OSIM PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA, POLJOPRIVREDNIH I EKONOMSKIH OBJEKATA I NJIMA POTREBNIH OBJEKATA INFRASTRUKTURE KOJI SE GRADE U SELIMA)

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ZA OBJEKTE SA SLUŽBENE POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH DRŽAVA, ODNOSNO KANCELARIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI, UKOLIKO JE TO PROPISANO BILATERALNIM SPORAZUMOM

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA NA OBJEKTIMA VISOKOGRADNJE NA AERODROMSKOM KOMPLEKSU (PUTNIČKE TERMINALE, ROBNE TERMINALE, VAZDUHOPLOVNE BAZE-HANGARE, OBJEKTE INFRASTRUKTURE I OBJEKTE ZA RADIO-NAVIGACIONU OPREMU

IZVOĐENJE RADOVA NA SAOBRAĆAJNICAMA ZA DRŽAVNE PUTEVE PRVOG I DRUGOG REDA, PUTNE OBJEKTE I SAOBRAĆAJNE PRIKLJUČKE NA OVE PUTEVE I GRANIČNE PRELAZE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA PUTNE OBJEKTE (MOSTOVE) ZA DRŽAVNE PUTEVE PRVOG I DRUGOG REDA , PUTNE OBJEKTE I SAOBRAĆAJNE PRIKLJUČKE NA OVE PUTEVE I GRANIČNE PRELAZE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA ELEKTRANE SA KOMBINOVANOM PROIZVODNJOM

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA OBJEKTE PREKO 50 METARA VISINE

IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA NISKOG I SREDNJEG NAPONA ZA ZAVODE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA