Image Alt

Licence i standardi

Jadran

Nosioci smo svih licenci i standarda neophodnih za različite radove koje izvodimo.

Znak sertifikacije - StandCert - Jadran doo Beograd

Znak Sertifikacije

StandCert

Sertifikovani sistemi menadžmenta
EnMS 0003 ISO 50001
IS 0014 ISO 27001
QS 0365 ISO 9001
ES 0133 ISO 14001
EH 0081 OHSAS 18001

Sertifikat o usaglašenosti 2023 - Jadran doo Beograd

ISO STANDARDI ISO / IEC

GCI ISO 37001
ICC ISO/IEC 17021-1
Sistem menadžmenta protiv mita usaglašen sa zahtevima standarda

Sertifikati 9001 i 14001 - Jadran doo Beograd

ISO STANDARDI SRPS / ISO

SRPS ISO 9001:2015

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

SRPS ISO 14001:2015

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta životnom sredinom organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

Sertifikati 27001 i 50001 - Jadran doo Beograd

ISO STANDARDI SRPS ISO IEC / EN

SRPS ISO-IEC 27001:2014

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta bezbednošću informacija organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

EN ISO 50001:2018

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta energijom organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

Sertifikat 45001 - Jadran doo Beograd

ISO STANDARDI SRPS / ISO

SRPS ISO 45001:2018

Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu organizacije usaglašen sa zahtevima standarda

Covid Sertifikat - Jadran d.o.o. Beograd

SERTIFIKAT

COVID-003/2021

kojim se potvrđuje da je organizacija Jadran d.o.o Beograd implementirala i primenjuje mere u skladu sa standardom SRPS ISO PAS 45005:2021 kako bi očuvala bezbednost i zdravlje na radu i dobrobit na radu tokom pandemije COVID-19

Licence Inženjerske komore Srbije odgovornih izvođača

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTONSKIH OBJEKATA, UREĐENJA SLOBODNIH PROSTORA I UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

ODGOVORNI PROJEKTANT GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE, NISKOGRADNJE I HIDROGRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT TERMOTEHNIKE, TERMOENERGETIKE, PROCESNE I GASNE TEHNIKE

ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA NISKOG I SREDNJEG NAPONA

ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA VISOKOG I SREDNJEG NAPONA – RAZVODNA POSTROJENJA I PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

ODGOVORNI PROJEKTANT UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA – AUTOMATIKA, MERENJE I REGULACIJA

ODGOVORNI PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA I SISTEMA

ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA

OBJEKATA VISOKOGRADNJE I UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA I INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA SAOBRAĆAJNICA

TERMOTEHNIKE, TERMOENERGETIKE, PROCESNE I GASNE TEHNIKE

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA TRANSPORTNIH SREDSTAVA, SKLADIŠTA I MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA I TEHNOLOGIJA

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA SREDNJEG I VISOKOG NAPONA – RAZVODNA POSTROJENJA I PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

UREĐENJA I OZELENJAVANJA SLOBODNIH POVRŠINA

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA NA IZGRADNJI TEHNOLOŠKIH POSTROJENJA

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA NA IZRADI GEOTEHNIČKIH PODLOGA

Licence Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA HIDROELEKTRANE SA PRIPADAJUĆOM BRANOM SNAGE 10 MW I VIŠE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA HIDROELEKTRANE SNAGE 10 MW I VIŠE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA TERMOELEKTRANE SNAGE 10MW I VIŠE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA TERMOELEKTRANE – TOPLANE ELEKTRIČNE SNAGE 10 MW I VIŠE

IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA VISOKOG I SREDNJEG NAPONA ELEKTREOENERGETSKIH VODOVA 110 I VIŠE kV NAJMANJE DVA

IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA VISOKOG I SREDNJEG NAPONA TRANSFORMATORSKIH STANICA NAPONA 110 I VIŠE kV

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA U GRANICAMA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA I KULTURNIH DOBARA UPISANIH U LISTU SVETSKE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE I NA OBJEKTIMA U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA SA ODREĐENIM GRANICAMA KATASTRASKIH PARCELA I NA OBJEKTIMA U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA UPISANIH U LISTU SVETSKE KULTURNE BAŠTINE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVANA OBJEKTIMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U SKLADU SA AKTOM O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA (OSIM PRETVARANJA ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA U STAN, ODNOSNO POSLOVNI PROSTOR U ZAŠTIĆENOJ OKOLINI KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA I KULTURNIH DOBARA UPISA)

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO –ZANATSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA U GRANICAMA NACIONALNOG PARKA I OBJEKTIMA U GRANICAMA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG PRIRODNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA (OSIM PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA, POLJOPRIVREDNIH I EKONOMSKIH OBJEKATA I NJIMA POTREBNIH OBJEKATA INFRASTRUKTURE KOJI SE GRADE U SELIMA)

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ZA OBJEKTE SA SLUŽBENE POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH DRŽAVA, ODNOSNO KANCELARIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI, UKOLIKO JE TO PROPISANO BILATERALNIM SPORAZUMOM

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA NA OBJEKTIMA VISOKOGRADNJE NA AERODROMSKOM KOMPLEKSU (PUTNIČKE TERMINALE, ROBNE TERMINALE, VAZDUHOPLOVNE BAZE-HANGARE, OBJEKTE INFRASTRUKTURE I OBJEKTE ZA RADIO-NAVIGACIONU OPREMU

IZVOĐENJE RADOVA NA SAOBRAĆAJNICAMA ZA DRŽAVNE PUTEVE PRVOG I DRUGOG REDA, PUTNE OBJEKTE I SAOBRAĆAJNE PRIKLJUČKE NA OVE PUTEVE I GRANIČNE PRELAZE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA PUTNE OBJEKTE (MOSTOVE) ZA DRŽAVNE PUTEVE PRVOG I DRUGOG REDA , PUTNE OBJEKTE I SAOBRAĆAJNE PRIKLJUČKE NA OVE PUTEVE I GRANIČNE PRELAZE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA ELEKTRANE SA KOMBINOVANOM PROIZVODNJOM

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA ZA OBJEKTE PREKO 50 METARA VISINE

IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA NISKOG I SREDNJEG NAPONA ZA ZAVODE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA