Image Alt

Elektromontažni radovi

Jadran

Kako bismo upotpunili ponudu na domaćem i inostranom tržištu kompanija „Jadran” je oformila Sektor elektromontažnih radova početkom 2017. godine. Cilj je bio jasan: da svoju uslugu proširimo na elektroinstalaterske, telekomunikacione i elektromonterske radove.

Elektroinstalaterske i telekomunikacione radove izvodimo u:

  • Stambeno-poslovnim objektima
  • Zdravstvenim ustanovama
  • Ugostiteljsko-hotelskim objektima
  • Prodajnim objektima

Poslovi koje obavljamo

Elektroinstalaterski radovi se odnose na montažu elektroenergetskih instalacija niskog napona 0,4 kV kompletnog distributivnog električnog napajanja, razvodnih ormana, spoljašnjeg i unutrašnjeg osvetljenja, galanterije, gromobranskih instalacija, sistema zaštitnog uzemljenja, sistema bezprekidnog napajanja UPS i agregatskog napajanja DEA.

Telekomunikacioni radovi se odnose na montažu protivpožarnih sistema (detekcija požara, detekcija gasova, sistemi gašenja požara), sistema tehničke zaštite ( video nadzor, kontrola pristupa, protivprovalni sistemi…), sistema strukturnog kabliranja, računarskih mreža, sistema ozvučenja, optičkih telekomunikacionih mreža.

Elektromonterski radovi se odnose na polaganje 1kV, 10kV napojnih kablova u zemljane rovove, montaža stubnih trafostanica 250 kVA, 400 kVA, kao i montaža ormana mernih mesta po stubovima A-2, A-3, A-4, podizanje dalekovoda srednjenaponske mreže 10kV i montaža zidanih transformatorskih stanica 20 (10 ) kV / 0,4kV.

Za koga radimo

Svoje elektromonterske radove kompanija Jadran izvodi kroz okvirne sporazume o tekućem održavanju i hitnim intervencijama u okviru sistema:

JP „Elektroprivreda Srbije”
JP „Elektromreže Srbije”
Važan segment u strukturi Sektora elektromontaže je izrada razvodnih elektroenergetskih ormana i ormana automatike. Brzom pripremom radioničke dokumentacije omogućavamo iskusnim šemerima nesmetan rad na pakovanju i povezivanju opreme na montažnim pločama.

Licencirani inženjeri

Sektor elektromontaže zapošljava inženjere:

  • Jake struje (sa licencama 350, 351, 352, 450, 451)
  • Slabe struje ( sa licencama 353, 453 )
  • Zapošljavamo i pomoćne radnike, KV I VKV elektromontere.

Posedujemo neophodne licence

Kompanija Jadran d.o.o. jedna je od retkih na tržištu koja ispunjava sve neophodne standarde i licence. I u Sektoru elektromontaže nije drugačije. Posedujemo sledeće licence:

I061E1 – Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona elektroenergetskih vodova napona 110kV i više

I062E1 – Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica 110kV i više

I205E1 – Izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona za zavode za izvršenje krivičnih sankcija

Sektor elektromontaže je osposobljen da ponudi krajnjem korisniku kompletnu izradu projektno-tehničke dokumentacije, od idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu, preko projekta za izvođenje i projekta izvedenog objekta. Krajnjem korisniku obezbeđujemo neophodnu atesnu dokumentaciju za kompletnu elektro opremu i svim potrebnim uputstvima za rad sistema u fazi tehničkog prijema i dobijanja upotrebne dozvole.