Rekonstrukcija Opšte bolnice Požarevac

Naše ekipe nedavno su završile radove na zgradi koja je u sastavu Opšte bolnice u Požarevcu. Gradnja objekta je započeta još 1999. godine, a sastavni deo je multidisciplinarnog projekta “Rumunija – Srbija zajednička inicijativa protiv raka u pograničnom regionu: poboljšanje dijagnostike i lečenje malignih tumora, RORS-193“, koji je sufinansiran iz INTERREG – IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Rad na ovom objektu ukupne površine 11.308 m2 podrazumevao je projektovanje i izvođenje radova prema svim važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za bolničke objekte. Naša kompanija izvela je sve građevinske i zanatske radove: instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže, elektro – instalacije, instalacije telekomunikacija i sistema dojave požara kao i mašinske radove – grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, instalaciju liftova i medicinskih gasova.

Objekat se sastoji iz suterena ( ispod kog je formirana tehnička etaža ), prizemlja i tri sprata. U funkcionalnom smislu objekat je podeljen u četiri celine: ginekologija i akušerstvo sa pripadajućim operacionim blokom, urologija, opšta hirurgija sa centralnim operacionim blokom i stacionar. Od 151 bolničkih kreveta, 20 je na intenzivnoj, a 9 kreveta na polu-intenzivnoj nezi. Sve sobe stacionara su klimatizovane i poseduju sopstvena kupatila.

Požarevac je ovim projektom dobio visoko specijalizovanu zdravstvenu instituciju najvišeg regionalnog nivoa na koju je čekao preko 20 godina.

Podelite na društvenim mrežama!