Novi izgled zgrade u Pop Lukinoj

U prethodne dve godine uspešno smo izveli radove na više objekata koji spadaju u kulturna dobra od izuzetnog značaja. Revitalizovali smo fasade u Karađorđevoj i Fruškogorskoj ulici, na Kosančićevom vencu, na zgradi Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković…

Pre nekoliko dana završili smo u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a pod pokroviteljstvom Grada Beograda još jedan veliki projekat, revitalizaciju fasade zgrade u Pop Lukinoj ulici.

Ova fasada rađena je po projektu Aleksandre Šević, inženjera upravo iz Zavoda za zaštitu spomenika i predstavljala poseban izazov. Usled kompleksnosti elemenata fasade, ali i same lokacije u užem centru grada, na frekventnom mestu za saobraćaj i prolaz pešaka, veliku pažnju posvetili smo ne samo kvalitetu i trajanju, već i bezbednosti radova.

Nakon snimanja zatečenog sanja, fasada je u celosti do opeke srušena i iznova se radila – koristeći iste metode i procese kao i iz vremena njenog nastanka. Međutim, najveći izazov je predstavljao nedostatak majstora sa iskustvom sada već skoro izgubljenih metoda izrade fasadnih ornamentalnih elemenata. Uz saradnju svih osoba angažovanih na projektu, kako majstora, tako i inženjera i poučeni prethodnim radom na sličnim fasadama od kulturnog značaja, uspeli smo da prevaziđemo sve probleme koje je nekada teško predvideti i okončati projekat u dogovorenom roku.

Više o ovom projektu možete pronaći na portfolio stranici Revitalizacija fasa Pop Lukina.

Podelite na društvenim mrežama!