Image Alt

Projekat

DZ Mladenovac

Rekonstrukcija

Jadran
Završena rekonstrukcija dva objekta DZ Mladenovac 3 - Jadran d.o.o.
Završena rekonstrukcija dva objekta DZ Mladenovac - Jadran d.o.o.
Gotova rekonstrukcija DZ Mladenovac 1 - Jadran d.o.o. Beograd
Gotova rekonstrukcija DZ Mladenovac 2 - Jadran d.o.o. Beograd
Završena rekonstrukcija dva objekta DZ Mladenovac 2 - Jadran d.o.o.
Završena rekonstrukcija dva objekta DZ Mladenovac 4 - Jadran d.o.o.
Gotova rekonstrukcija DZ Mladenovac - Jadran d.o.o. Beograd

DZ Mladenovac

Naše ekipe nedavno su završile radove kompletnoj rekonstrukciji Doma zdravlja u Mladenovcu koji pruža medicinsku pomoć za oko 50.000 ljudi. Kompletirali smo radove na Objektu dva u kom su smeštene službe Uprave i specijalističke ordinacije, dok smo pre toga radilli na Objektu tri (površine 3.000m2) u kome se nalazi služba Hitne pomoći, rendgena, apoteka i Objektu jedan (porvšine oko 650m2) u kojoj se nalazi Ginekologija, kućno lečenje i laboratorija.

Prvobitnim planom rekonstrukcije bili su predviđeni:

 • krovopokrivački radovi
 • limarski radovi
 • izolaterski radovi
 • radovi betoniranja i malterisanja
 • gipsarski radovi
 • bravarski radovi
 • ugradnja aluminijumske i PVC stolarije
 • keramičarski radovi
 • molersko / farbarski radovi
 • podopolagački radovi
 • radovi na instalaciji vode i kanalizacije
 • parterno uređenje
 • mašinski radovi
 • instalacija niske stuje (dojava požara, signalne pozivne instalacije)
 • instalacije jake stuje
 • montaža video nadzora

Međutim, nakon početka radova utvrđeni su problemi kod instalacija vodovoda i kanalizacije, ali i mnogi drugi problemi koji su zahtevali obimnije radove, naročito u Objektu tri.

Zato je sa investitorima, opštinom Mladenovac i Kancelarijom za javna ulaganja napravljen novi ugovor za potpunu rekonstrukciju svih ravnih krovova, zamenu celokupne gromobranske mreže, potpunu zamenu instalacija vode i kanalizacije i izradu novih montažnih olovnih vrata u Rendgen Sali.

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija