Image Alt

Projekat

Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac

Rekonstrukcija, dogradnja i izgradnja

Jadran
Projekat - Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 1 - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 2 - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 3 - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 4 - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 5 - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 6 - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 7 - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 8 - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 9 - Jadran doo
Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac - 10 - Jadran doo

Regionalni industrijsko tehnološki park Kruševac

Investitor: Grad Kruševac preko Naručioca Ministarstva za javna ulaganja

Rok: 18 meseci

Budžet: oko 13,7 miliona evra

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Dogradnja Izgradnja Rekonstrukcija