Image Alt

Projekat

Centar za rani razvoj i inkluziju dece

Iskop
Jadran
Centar za rani razvoj i inkluziju - Jadran d.o.o. Beograd
Centar za rani razvoj i inkluziju 2 - Jadran d.o.o. Beograd
Centar za rani razvoj i inkluziju 3 - Jadran d.o.o. Beograd

Centar za rani razvoj i inkluziju dece

Na projektu izgradnje novog Centra za rani razvoj i inkluziju dece na Bežanijskoj kosi u Beogradu naša kompanija je bila angažovana za radove na iskopu.

Tokom 88 dana izvršili smo iskop više od 70.000 kubnih metara zemlje. Za ove radove naše ekipe iz sektora mehanizacije koristile su četiri bagera i više od 30 kamiona. Dubina iskopa varirala je od 5.1m do 10m, a ugrađeno je i 2.000 metara kubnih kamena granulacije 0-31mm.

Novi objekat imaće površinu preko 20.000m2, a završetak svih radova planiran je u naredne dve godine.

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Iskop