Image Alt

Projekat

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Izgradnja
Jadran
CRRDI 01 - Jadran doo
CRRDI 02 - Jadran doo
CRRDI 03 - Jadran doo
Centar za rani razvoj i inkluziju 3 - Jadran doo Beograd
Centar za rani razvoj i inkluziju 4 - Jadran doo Beograd
Centar za rani razvoj i inkluziju - Jadran doo Beograd
Centar za rani razvoj i inkluziju 2 - Jadran doo Beograd
Centar za rani razvoj i inkluziju - Jadran d.o.o. Beograd
Centar za rani razvoj i inkluziju 2 - Jadran d.o.o. Beograd
Centar za rani razvoj i inkluziju 3 - Jadran d.o.o. Beograd
Projekat - Centar za rani razvoj dece i inkluziju 1 - Jadran Beograd
Projekat - Centar za rani razvoj dece i inkluziju 2 - Jadran Beograd
Projekat - Centar za rani razvoj dece i inkluziju 3 - Jadran Beograd

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Naša kompanija nastavila je radove na projektu izgradnje novog Centra za rani razvoj dece i inkluziju na Bežanijskoj kosi u Beogradu.

Prvobitno smo tokom 88 dana izvršili iskop više od 70.000 kubnih metara zemlje. Za ove radove naše ekipe iz sektora mehanizacije koristile su četiri bagera i više od 30 kamiona. Dubina iskopa varirala je od 5.1m do 10m, a ugrađeno je i 2.000 metara kubnih kamena granulacije 0-31mm.

Trenutno su radovi na betoniranju 6.275m2 temeljne ploče gde će biti ugrađeno preko 4.000m3 betona.

Objekat je projektovan kao kombinacija monolitnih ploča livenih na licu mesta i prefabrikovanih armirano betonskih ploča čija je montaža započeta, a kojih će po projektu biti na površini od 9.000m2.

Novi objekat imaće površinu preko 20.000m2, a završetak svih radova planiran krajem 2024. godine.

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Izgradnja