Image Alt

Projekat

Sferni rezervoari Elixir group Šabac

Peskarenje i Antikorozivna zašita

Jadran
Radovi na Sfernim Rezervoarima u Šapcu - Jadran d.o.o. Beograd
Radovi na Sfernim Rezervoarima u Šapcu 2 - Jadran d.o.o. Beograd
Radovi na Sfernim Rezervoarima u Šapcu 3 - Jadran d.o.o. Beograd

Sferni rezervoari Elixir group Šabac

Investitor: ELIXIR GROUP

Rok: šest meseci

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Antikorozivna zaštita Peskarenje