Image Alt

Projekat

Hidroelektrana Đerdap I

Antikorozivna zaštita
Jadran
Hidroelektrana Đerdap I - Jadran doo Beograd
Hidroelektrana Đerdap I 2 - Jadran doo Beograd
Hidroelektrana Đerdap I 3 - Jadran doo Beograd
Hidroelektrana Đerdap I 4 - Jadran doo Beograd
Hidroelektrana Đerdap I 5 - Jadran doo Beograd
Hidroelektrana Đerdap I 6 - Jadran doo Beograd

Hidroelektrana Đerdap I

Na Hidreoelektrani “Đerdap I” angažovani smo maltene od početka njene izgradnje septembra 1964. godine. Izvodili smo radove antikorozivne zaštite opreme i agregata u više navrata tokom godina. Između ostalog, tokom 2019. godine izvodili smo radove na revitalizaciji dizalica kod donje glave Brodske prevodnice. Reč je o dizalicama obalne strane i vodne strane, a naše kolege su svojevremeno zaštitnim premazima farbale i vrata prevodnice kroz koju godišnje prođe više od 6.300 plovila.

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Antikorozivna zaštita