Image Alt

Projekat

Termoelektrana „Kostolac B3“

Antikorozivna i protivpožarna zaštita
Jadran
AKZ-PPZ Kostolac B3 - Jadran doo
AKZ-PPZ Kostolac B3 2 - Jadran doo
AKZ-PPZ Kostolac B3 3 - Jadran doo
AKZ-PPZ Kostolac B3 4 - Jadran doo

Termoelektrana „Kostolac B3“

Investitor: Elektroprivreda Srbije

Rok: septembar 2023.

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Antikorozivna zaštita Protivpožarna zaštita