Image Alt

Projekat

Regulacija rečnog toka reka u Novom Pazaru

Izgradnja

Jadran
Regulacija recnog toka reka u Novom Pazaru 01 - Jadran doo Beograd
Regulacija recnog toka reka u Novom Pazaru 02 - Jadran doo Beograd

Regulacija rečnog toka reka u Novom Pazaru

Investitor: JVP Srbijavode Beograd.

Rok: Avgust 2024. godine.

Budžet: €24.997.625,63

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Izgradnja