Image Alt

Projekat

Palata pravde Novi Sad

Izgradnja

Jadran
Izgradnja - Palata pravde Novi Sad - Jadran d.o.o. Beograd
Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 2 - Jadran d.o.o. Beograd
Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 3 - Jadran d.o.o. Beograd
Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Izgradnja Palate pravde Novi Sad - Jadran doo Beograd

Palata pravde Novi Sad

Investitor: Evropska delegacija u Republici Srbiji

Vrednost projekta 1.521.000.000 dinara

Rok: 22 meseca

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Izgradnja