Image Alt

Projekat

Palata pravde Novi Sad

Izgradnja

Jadran
Izgradanja-Palata-pravde-Novi-Sad-Jadran-d.o.o.-Beograd-1
Izgradanja-Palata-pravde-Novi-Sad-2-Jadran-d.o.o.-Beograd-1
Izgradanja-Palata-pravde-Novi-Sad-11-Jadran-d.o.o.-Beograd
Izgradanja-Palata-pravde-Novi-Sad-12-Jadran-d.o.o.-Beograd
Izgradnja Palate pravde Novi Sad 5 - Jadran doo Beograd
Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 3 - Jadran d.o.o. Beograd
Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Izgradnja - Palata pravde Novi Sad 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Izgradnja Palate pravde Novi Sad - Jadran doo Beograd

Palata pravde Novi Sad

Investitor: Evropska delegacija u Republici Srbiji

Vrednost projekta 1.521.000.000 dinara

Rok: 22 meseca

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Izgradnja