Image Alt

Projekat

Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada „Kalenić“

Izgradnja

Jadran
Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada Kalenić 1 - Jadran doo
Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada Kalenić 2 - Jadran doo
Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada Kalenić 3 - Jadran doo
Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada Kalenić 4 - Jadran doo
Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada Kalenić 5 - Jadran doo
Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada Kalenić 6 - Jadran doo

Regionalna sanitarna deponija komunalnog otpada „Kalenić“

Investitor: Regionalni centar za upravljanje otpadom ‘‘Eko-Tamnava‘‘ d.o.o. Ub, Ministarstvo zaštite životne sredine

Rok: 18 meseci

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Izgradnja