Image Alt

Projekat

Zatvoreni bazen Gornji Milanovac

Izgradnja
Jadran
Zatvoreni bazen Gornji Milanovac - Jadran doo
Zatvoreni bazen Gornji Milanovac 2 - Jadran doo
Zatvoreni bazen Gornji Milanovac 3 - Jadran doo

Zatvoreni bazen Gornji Milanovac

Investitor: Opština Gornji Milanovac

Rok: 400 dana

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Izgradnja