Image Alt

Projekat

OŠ „Sonja Marinković“

Rekonstrukcija

Jadran
Projekat - OŠ Sonja Marinković - Rekonstrukcija - Jadran d.o.o. Beograd
Projekat - OŠ Sonja Marinković - Rekonstrukcija 2 - Jadran d.o.o. Beograd
Projekat - OŠ Sonja Marinković - Rekonstrukcija 3 - Jadran d.o.o. Beograd

OŠ „Sonja Marinković“

Investitor: Opština Zemun

Vrednost projekta: 49.600.000 dinara

Rok: dva meseca od ulaska na gradilište

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija