Image Alt

Projekat

OŠ „Sonja Marinković“

Rekonstrukcija

Jadran
Rekonstrukcija - OS Sonja Marinković 01 - Jadran d.o.o
Rekonstrukcija - OS Sonja Marinković 02 - Jadran d.o.o
Rekonstrukcija - OS Sonja Marinković 03 - Jadran d.o.o
Rekonstrukcija - OS Sonja Marinković 04 - Jadran d.o.o
Rekonstrukcija - OS Sonja Marinković 05 - Jadran d.o.o
Rekonstrukcija - OS Sonja Marinković 06 - Jadran d.o.o
Rekonstrukcija - OS Sonja Marinković 07 - Jadran d.o.o
Rekonstrukcija - OS Sonja Marinković 08 - Jadran d.o.o

OŠ „Sonja Marinković“

Investitor: Opština Zemun

Vrednost projekta: 49.600.000 dinara

Rok: dva meseca od ulaska na gradilište

Izgred pre i nakon završenih radova

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija