Image Alt

Projekat

Gradsko jezgro Kragujevca – Zgrada sa „atlasima“

Revitalizacija fasada

Jadran
Gradsko jezgro Kragujevca - Zgrada sa atlasima - Jadran doo Beograd
Gradsko jezgro Kragujevca - Zgrada sa atlasima 2 - Jadran doo Beograd
Gradsko jezgro Kragujevca - Zgrada sa atlasima 3 - Jadran doo Beograd

Gradsko jezgro Kragujevca – Zgrada sa „atlasima“

Rok: 150 radnih dana
Investitor: Gradska uprava za razvoj i investicije

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Revitalizacija fasada