Image Alt

Projekat

Poslovni objekat Hilandarska Beograd

Izgradnja
Jadran
Izgradnja - Poslovni objekat Hilandarska Beograd - Jadran d.o.o.
Izgradnja - Poslovni objekat Hilandarska Beograd 3 - Jadran d.o.o.
Izgradnja - Poslovni objekat Hilandarska Beograd 4 - Jadran d.o.o.
Izgradnja - Poslovni objekat Hilandarska Beograd 2 - Jadran d.o.o.

Poslovni objekat Hilandarska Beograd

U strogom centru Beograda srušili smo stari objekat i završili izgradnju poslovno-stambenog objekta za investitora, New Moment, New Ideas Company. Nova zgrada spratnosti je Po-2+Po-1+Po+Pr+6+Ps ukupne bruto površine (podzemne i nadzemne) 2.822,85m2.

Ovako izgleda novoizgrađeni objekat:

PODRUM -2

Podrumska etaža -2 namenjena je delimično parkiranju vozila, ali delom za tehničke prostorije i komunikaciju sa nadzemnim delom objekta. Pristup etaži automobilima omogućen je pomoću autolifta. Pešacima je pristup omogućen pomoću unutrašnjeg trokrakog AB stepeništa, kao i pomoću dva putnička lifta.

PODRUM -1

Na prvoj podrumskoj etaži smešteno je šest parking mesta od kojih je jedno namenjeno osobama sa invaliditetom. Pored garažnog prostora, na ovoj etaži smeštena je velika tehnička prostorija, kao i komunikacijsko jezgro. Predmetnoj etaži je omogućen pristup pomoću autolifta, kao i pomoću dva putnička lifta i trokrakog AB stepeništa.

PRIZEMLJE

Glavni pešački pristupi objektu, kao i ulaz u autolift smešteni su na uličnoj severnoj fasadi i u direktnoj su vezi sa Hilandarskom ulicom. U prizemlju objekta su pored autolifta smeštena dva pešačka ulaza sa vetrobranima. Jedan od ulaza namenjen je pristupu poslovnom prostoru koji je smešten u prizemlju, a pomoću drugog ulaza pristupa se funkciji stanovanja i poslovnim prostorijama. Prizemna etaža namenjena je komercijalnoj delatnosti.

I SPRAT, II SPRAT, III SPRAT, IV SPRAT

Poslovni prostor

V SPRAT

Namenjen je funkciji stanovanja. Na svakoj od navedenih etaža smeštena je po jedna stambena jedinica (po strukturi petosobna).

VI SPRAT

Na ovoj etaži smešten je poslovni apartman projektovan kao dupleks. Prvi nivo dupleksa smešten je na etaži VI sprata, a čine ga kancelarijski prostor, mokri čvor, čajna kuhinja i sala za sastanke. Veza sa drugim, gornjim nivoom dupleksa ostvarena je unutrašnjim jednokrakim stepeništem, a direktna veza sa prizemnom etažom ostvarena je putničkim liftom.

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Izgradnja