Image Alt

Projekat

Hidroelektrana Đerdap II

Antikorozivna zaštita dalekovoda
Jadran
Projekat - Hidroelektrana Đerdap II - Jadran doo Beograd
Projekat - Hidroelektrana Đerdap II 2 - Jadran doo Beograd

Hidroelektrana Đerdap II

Naše ekipe imale su ozbiljan zadatak da zaštite konstrukciju dalekovoda 1209 interkonekcije sa Rumunijom na Hidroelektrani Đerdap II. U pitanju je veza od 1.200 metara od čega 961 metar dalekovoda pripada našoj zemlji, dok ostalih 259 metara pripada rumunskoj teritoriji.

Dalekovodi su građeni kada i sama elektrana i metalna konstrukcija, prvobitno zaštićena slojem cinka usled protoka vremena je počela da popušta. Radove smo izvodili na četiri dalekovodna stuba, od kojih su dva u koritu Dunava, a po jedan na svakoj obali visine 43 metra.

Naši iskusni metalofarbari, obučeni za rad na velikim visinama zaštitili su stubove u predviđenom roku uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti, naročito u zonama opasnosti.

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Antikorozivna zaštita dalekovoda