Image Alt

Projekat

Žitni kantar

Rekonstrukcija

Jadran
Rekonstrukcija – Žitni kantar 3 - Jadran d.o.o.
Rekonstrukcija – Žitni kantar 2 - Jadran d.o.o.
Rekonstrukcija – Žitni kantar - Jadran d.o.o.

Žitni kantar

Sa velikim zadovoljstvom u naš portfolio realizovanih projekata koji su pod ambijentalnom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu dodali smo i rekonstrukciju Žitnog kantara u Zemunu.

Ovaj objekat sagrađen je još pre Prvog svetskog rata i prvobitno je bio magacin u kome se merilo žito. Stari Zemunci su ga još zvali i „vaga“ jer se u njemu nekad merila i prodavala stoka, pre nego što je postao ribarnica. Obnova ove dvanaestougaone građevine započela je još pre četiri godine, ali je zbog izmena tehničke dokumentacije i naknadno otkrivenih oštećenja dolazilo do privremenih obustava radova.

Konačno, 1. decembra prošle godine započeli smo finalnu fazu radova na ukupnoj površini od 2.000 m2.

Prethodnih meseci naše ekipe su:

  • Zamenile konstrukcije objekta i krova
  • Uradile termoizolaciju krova
  • Proširile objekat
  • Izradile fasadni portal od aluminijumske stolarije
  • Zamenile sve instalacije vodovoda i kanalizacije
  • Zamenile sve elektroinstalacije
  • Izvele keramičarske, gipsarske i molersko-farbarske i fasadne radove
  • Uredile plato oko objekta granitnim pločama na površini od oko 600 m2

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija