Image Alt

Projekat

Opšta bolnica Požarevac

Rekonstrukcija

Jadran
Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac 6 - Jadran d.o.o. Beograd
Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac 5 - Jadran d.o.o. Beograd
Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac - Jadran d.o.o. Beograd
Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Rekonstrukcija – Opšta bolnica Požarevac 2 - Jadran d.o.o. Beograd

Opšta bolnica Požarevac

Investitor: IPA Srbija i Opština Požarevac.

Vrednost projekta: 4,7 miliona evra.

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija