Image Alt

Projekat

TE Nikola Tesla 2 – Ušće

Protivpožarna zaštita

Jadran
PPZ - TE Nikola Tesla 2 - Ušće 2
PPZ - TE Nikola Tesla 2 - Ušće 3
PPZ - TE Nikola Tesla 2 - Ušće

TE Nikola Tesla 2 – Ušće

Skidanje slojeva sa kablova i priprema za protivpožarnu zaštitu premazom (PPZ). Protivpožarna zaštita kablova i betonskih površina.

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Protivpožarna zaštita