Image Alt

Projekat

Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave

Rekonstrukcija

Jadran
Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave 1 - Jadran doo Beograd
Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave 2 - Jadran doo Beograd
Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave 3 - Jadran doo Beograd
Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave 4 - Jadran doo Beograd
Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave 5 - Jadran doo Beograd
Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave 6 - Jadran doo Beograd
Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave 7 - Jadran doo Beograd
Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave 8 - Jadran doo Beograd

Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave

Investitor: Vazduhoplovna akademija Beograd

Vrednost projekta: 737.000.000 dinara

Rok: 12 meseci

Izgled pre i nakon završenih radova

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija