Image Alt

Projekat

Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave

Rekonstrukcija

Jadran
Vazduhoplovna akademija 2 - Projekat - Jadran doo Beograd
Vazduhoplovna akademija - Projekat - Jadran doo Beograd
Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave - Jadran doo Beograd
Rekonstrukcija - Vazduhoplovna akademija Beograd 3 - Jadran d.o.o. Beograd
Rekonstrukcija - Vazduhoplovna akademija Beograd 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Rekonstrukcija - Vazduhoplovna akademija Beograd 2 - Jadran d.o.o. Beograd

Vazduhoplovna akademija Beograd, objekti za realizaciju praktične nastave

Investitor: Vazduhoplovna akademija Beograd

Vrednost projekta: 737.000.000 dinara

Rok: 12 meseci

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija