Image Alt

Projekat

Fasada u gradskom centru Kragujevca

Revitalizacija

Jadran
Fasada u gradskom centru Kragujevca - Jadran d.o.o. Beograd
Fasada u gradskom centru Kragujevca 2 - Jadran d.o.o. Beograd
Fasada u gradskom centru Kragujevca 3 - Jadran d.o.o. Beograd
Fasada u gradskom centru Kragujevca 3 - Jadran d.o.o. Beograd

Fasada u gradskom centru Kragujevca

Zgrada čuvene „Prosvete“ u centru Kragujevca dobila je novi izgled posle revitalizacije fasade.

Na ovom objektu naše ekipe pre nanošenja nove boje skinule su i reparirale sve oštećene površine i dotrajali malter. Sanirali smo takođe i kupolu od cinka i zamenili sve „krljušti“, dok su ornamentalni elementi ili restaurirani ili zamenjeni novim u zavisnosti od stepena oštećenja.

Zgrada „Prosvete“ sagrađena je davne 1911. godine i pripadala je bogatom gvožđarskom trgovcu Milanu Nikoliću. Od 1979. godine nalazi se pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Kragujevca kao kulturno dobro.

Revitalizaciju fasade radili smo za investitora, Gradsku upravu za razvoj i investicije u okviru projekta popravke fasada u gradskom jezgru Kragujevca.

Izgled pre i nakon završenih radova

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Revitalizacija