Image Alt

Projekat

Fasade Pop Lukina

Revitalizacija

Jadran
Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd
Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 3
Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 5
Revitalizacija fasada Pop Lukina - Jadran Beograd 9

Fasade Pop Lukina

Radovi na revizataliziciji fasade dve zgrade u Pop Lukinoj ulici u centru Beograda ukupne kvadrature preko 2.500 kvadrata.

Izgred pre i nakon završenih radova

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Revitalizacija