Image Alt

Projekat

Kraljeva vila na Oplencu

Rekonstrukcija

Jadran
Rekonstrukcija - Kraljeva kuća - Jadran doo Beograd
Rekonstrukcija – Kraljeva kuća – Jadran doo Beograd 3
Rekonstrukcija - Kraljeva kuća - Jadran doo Beograd 2

Kraljeva vila na Oplencu

Na ovom objektu vratili smo izgled krovne konstrukcije kao u vreme kralja Aleksandra prvog jer smo koristili biber crep i postavili autentične dimnjačke kape.

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija Sanacija