Image Alt

Projekat

Malo stepenište – Kalemegdan

Rekonstrukcija

Jadran
Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 2
Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd
Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 3
Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 4
Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 5
Kalemegdan Stepeniste - Jadran Beograd 6

Malo stepenište – Kalemegdan

Malo stepenište podignuto je 1903. godine i nalazi se na kraju Savskog šetališta Velikog Kalemegdana. Na ovom objektu izveli smo sledeće radove:

  • Demontaža gazišta i drugih elemenata
  • Uklanjanje prethodnih nepotrebnih intervencija
  • Čišćenje i tretiranje gazišta za ponovnu ugradnju
  • Čišćenje svih delova ograde
  • Zamena kamenih blokova kersantitom iz kamenoloma u Ripnju
  • Rekonstrukcija postojeće kanalizacione mreže česme u sklopu stepeništa

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija