Image Alt

Projekat

Česma Mehmed-paše Sokolovića – Kalemegdan

Rekonstrukcija

Jadran
Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 2
Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 3
Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 4
Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 5
Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 6
Kalemegdan Česma - Jadran Beograd 7
Kalemegdan Česma - Jadran Beograd

Česma Mehmed-paše Sokolovića – Kalemegdan

Na ovom objektu, koji je jedan od malobrojnih na Beogradskoj tvrđavi koji je zadržao izvornu funkciju izveli smo sledeće radove:

  • Otkopavanje severozapadne i severoistočne fasade
  • Restauracija fasada i dogradnja
  • Formiranje dva platoa za posetioce
  • Rekonstrukcija česama, korita i krova
  • Otvaranje novih prolaza između Defterdaroe kapije

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Rekonstrukcija