Image Alt

Projekat

Sportski tereni Zavoda za sport u Beogradu

Adaptacija

Jadran
Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 10
Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak
Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 2
Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak.JPG 6
Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 3
Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 8
Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 9
Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 5
Sanacija sportskih terena Zavoda za sport Košutnjak 4

Sportski tereni Zavoda za sport u Beogradu

Na ovom gradilištu izveli smo sledeće radove:

  • Pranje terena
  • Prskanje tartana u tri sloja (tereni odbojka i košarka) i izlivanje tartana ( rukometni teren)
  • Zamena betonskih ivičnjaka oko terena sa nivelacijom podloge, nasipanjem šljunka i ugradnjom betona ispod novih ivičnjaka
  • Skidanje postojeće veštačke trave (teren za mali fudbal) i svih slojeva do dubine 20cm
  • Nabavka i ugradnja drobljenog kamena od 0/4mm-0/63mm
  • Postavljanje nove veštačke trave punjenje kvarcnim peskom i gumenim granulatom
  • Zamena žičane ograde na terenu za mali fudbal visine 4m i 5m sa farbanjem stubova
  • Postavljanje stubova i reflektora na sportske terene sa postavljanjem svih potrebnih instalacija
  • Izrada asfaltne podloge
  • Nabavka i zamena spoljnog mobilijara (klupe, đubrijere, drvene oglasne table)

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Adaptacija