Image Alt

Projekat

Hidrotehnika Arilje

Antikorozivna zaštita
Jadran
Antikorozivna zastita Arilje 2
Antikorozivna zastita Arilje 3
Antikorozivna zastita Arilje 4
Antikorozivna zastita Arilje 5
Antikorozivna zastita Arilje

Hidrotehnika Arilje

Za Hidrotehniku Arilje naša kompanija uradila je antikorozivnu zaštitu novih cevovoda na brani Svračkovo, na reci Rzav. S obzirom da će se cevovodi koristiti za pijaću vodu AKZ smo radili epoksidnim smolama koje su netoksične.

Naše ekipe radile su 15 dana a obavljeni su sledeći radovi:

  • odmašćivanje cevi organskim rastvaračem
  • peskarenje površine grubim abrazivom prema švedskim normama SIS 05 5900
  • nanošenje premaza, na bazi epoksi smola, u tri sloja ukupno
  • ručno čišćenje do stepena čistoće St 2 prema švedskim normama SIS 05 5900
  • premazivanje cementnim mlekom
  • čišćenje varova i okolnog prostora u skladu sa standardom SRPS EN ISO 8501-1
  • nanošenje premaza, na bazi epoksi smola, u dva sloja
  • čišćenje varova i okolnog prostora do stepena čistoće u skladu sa standardom SRPS EN ISO 8501-1
  • nanošenje jednog sloja osnovne antikorozivne boje na bazi alkidnih smola i odabranih antikorozivnih pigmenata

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Antikorozivna zaštita