Image Alt

Projekat

Pijaca Obrenovac

Izgradnja
Jadran
Zelena pijaca Obrenovac 01 - Jadran doo
Zelena pijaca Obrenovac 02 - Jadran doo
Zelena pijaca Obrenovac 03 - Jadran doo
Pijaca Obrenovac 01 - Jadran doo Beograd
Pijaca Obrenovac 02 - Jadran doo Beograd
Pijaca obrenovac nadstresnica 01 - Jadran doo Beograd
Pijaca obrenovac nadstresnica 02 - Jadran doo Beograd
Pijaca obrenovac nadstresnica 03 - Jadran doo Beograd
Pijaca obrenovac nadstresnica 04 - Jadran doo Beograd
Obrenovac pijaca 01
Obrenovac pijaca 02
Obrenovac pijaca 03
Obrenovac pijaca 04

Pijaca Obrenovac

Investitor: Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za investicije

Rok: 480 dana od ulaska na gradilište

Naša kompanija izvodi radove na izgradnji čelične nadstrešnice na Robnoj pijaci u Obrenovcu, a u narednom periodu izvodićemo radove i na izgradnji kompleksa Zelene pijace ukupne površine od 9.957m2.

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Izgradnja