Image Alt

Projekat

Rafinerija nafte Pančevo

Antikorozivna zaštita
Jadran
AKZ rezervoara – Rafinerija nafte Pančevo - Jadran d.o.o. Beograd
AKZ rezervoara – Rafinerija nafte Pančevo - Jadran d.o.o. Beograd
AKZ rezervoara – Rafinerija nafte Pančevo - Jadran d.o.o. Beograd

Rafinerija nafte Pančevo

U okviru projekta Inženering, nabavka i izgradnja sfernih rezervoara za potrebe izgradnje postrojenja za duboku preradu nafte u Rafineriji Pančevo naši stručnjaci obavili su antikorozivnu zaštitu tri sferna rezervoara.

U ovom poslu Jadran je bio podizvođač, a sve radove u postrojenju za odloženo koksovanje Rafinerije smo završili u dogovorenom roku.

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Antikorozivna zaštita