Image Alt

Projekat

RJ „Dudova šuma“ Gerontološki centar Subotica

Rekonstrukcija i dogradnja

Jadran
RJ „Dudova šuma“ Gerontološki centar Subotica - Jadran doo Beograd
RJ „Dudova šuma“ Gerontološki centar Subotica 2 - Jadran doo Beograd
RJ „Dudova šuma“ Gerontološki centar Subotica 4 - Jadran doo Beograd
RJ „Dudova šuma“ Gerontološki centar Subotica 3 – Jadran doo Beograd

RJ „Dudova šuma“ Gerontološki centar Subotica

Investitor: Kancelarija za javna ulaganja.

Vrednost ugovora: 680.634.354,00din bez PDV-a.

Rok: 730 kalendarskih dana od momenta uvođenja u posao.

Info o projektu

Kategorija:
Projekti u toku
Datum:
Usluga:
Dogradnja Rekonstrukcija