Image Alt

Projekat

JP Putevi Beograda

Antikorozivna zaštita i peskarenje
Jadran
Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 3 - Jadran d.o.o. Beograd
Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 4 - Jadran d.o.o. Beograd
Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda - Jadran d.o.o. Beograd
Peskaranje i AKZ radovi – JP Putevi Beograda 2 - Jadran d.o.o. Beograd

JP Putevi Beograda

U 2019. godini za investitora JP Putevi Beograda izvodili smo radove na održavanju betonskih površina, antikorozivnoj zaštiti čeličnih površina i zameni dilatacionih spojnica na putnim objektima na nekoliko lokacija u Beogradu.

U Dubrovačkoj ulici na Dorćolu sanirali smo 3.500 m2 betonskih površina podvožnjaka u šta spada:

  • Mehaničko obijanje oštećenih delova
  • Penetrisanje oštećenih površina SN vezom
  • Malterisanje reparaturnim malterom
  • Premazivanje zaštitnim premazom
  • Čišćenje i AKZ armature

Takođe smo obavili i antikorozivnu zaštitu čeličnih površina na 2.000 m2 i to :

  • Peskarenje (abrazivno čišćenje) do stepena čistoće Sa2½
  • Nanošenje akril-vinilnog premaza ukupne debljine od 240 µm

Slične radove (peskarenje armirano betonskih i čeličnih površina i antikorozivna zaštita čeličnih površina) izvodili smo i na podvožnjaku kod Sportskog centra Milan Gale Muškatirović na Dorćolu. Ovaj podvožnjak, kroz koji svakog dana prolazi na hiljade Beograđana očistili smo i od brojnih grafita.

U prvoj polovini jula 2019. godine za JP Putevi Beograda peskirali smo i izveli AKZ radove i na pešačkoj pasareli u Zaplenjskoj ulici na Voždovcu.

Izgled pre i nakon završenih radova

Info o projektu

Kategorija:
Realizovani projekti
Datum:
Usluga:
Antikorozivna zaštita Peskarenje